NEWS & EVENT

สัมมนาตัวแทนจำหน่าย “Future of Joy”

J.D. Pools จัดสัมมนาตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ประจำปี 2556 ระหว่าง วันที่ 24-26 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ J.D. Pools Factory and Training Center, อ. ถลาง จ. ภูเก็ต

บริษัท เจ.ดี.พูลส์ 2004 (ไทยแลนด์) จำกัด โดย คุณธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานบริหารกลุ่มบริษัท เจ.ดี.พูลส์ กรุ๊ป ได้เชิญตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมใหญ่และสัมมนาประจาปี 2556 ทั้งหมด 18 สาขา โดยมี เชียงใหม่, พิษณุโลก, ระยอง, เกาะช้าง, ชลบุรี, หัวหิน, กาญจนบุรี, กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, สระบุรี, นครสวรรค์,ขอนแก่น, อุดรธานี, อุบลราชธานี, กระบี่, หาดใหญ่, สมุย, และภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมและสัมมนาในการประชุมครั้งนี้

โดยการสัมมนาจัดขึ้นในธีม “Future of Joy” เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่นามาพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าของ J.D. Pools ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต, ก่อสร้าง และ จำหน่ายสระ รวมถึงอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สาหรับสระว่ายน้ำแบบครบวงจร อบรมกลยุทธ์ นโยบายทางการตลาดและการสนับสนุนการขายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ