NEWS & EVENT

คณะ K-SME เยี่ยมชม J.D.Pools Factory

ธนาคารกสิกรไทย เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจ SME จึงเกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนา ผู้ประกอบการ SME ไทย ให้มีขีดความสามารถ และเติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ชั้นนำทั่วประเทศ จัดตั้งเป็น “โครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม” หรือโครงการ K SME เพื่อเน้นส่งเสริม องค์ความรู้และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจแก่ ผู้ประกอบการ SME (โดยไม่จำกัดว่าเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยหรือไม่) นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านการเงินเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เพราะต้องการมีส่วนร่วมในการผลักดัน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME ไทยให้เติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัด

บริษัท เจ.ดี.พูลส์ 2004 (ไทยแลนด์) จำกัด มีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะนักธุรกิจ ในโครงการ K SME ของธนาคารกสิกรไทย โดยคุณรุ่งรัติ ศรีสุข และทีมงานได้จัดกิจกรรมต้อนรับภายใน J.D.Pools Factory and Training Center ด้วยบรรยากาศที่ครบรส ทั้งความสนุกสนาน เกมส์การแข่งขันที่เรียกเสียงหัวเราะจากทุกท่าน การบรรยายให้ความรู้ในธุรกิจสระว่ายน้ำ อาหารพื้นเมืองชาวภูเก็ตเสิร์ฟพร้อมสลัดเพื่อสุขภาพ และปิดท้ายความประทับใจด้วยกิจกรรม คณะ K SME ได้ร่วม #Check in ผ่าน IG, Facebook โดยโพสต์ภาพถ่ายกับผลิตภัณฑ์ที่มีโลโก้ J.D.Pools เพื่อแลกรับของที่ระลึก