NEWS & EVENT

ลงนามในสัญญาแฟรนไชส์ เจ.ดี.พูลส์ นครศรีธรรมราช

เมื่อเร็วๆ นี้ นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เจ.ดี.พูลส์ ร่วมลงนามในสัญญาแฟรนไชส์ รับสร้างสระว่ายน้ำ กับนางสาวสมจินต์ จ่างทอง ประธานกรรมการบริษัท นครพูล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อทำธุรกิจรับสร้างสระว่ายน้ำ เจ.ดี.พูลส์ ในระบบแฟรนไชส์ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสาขาที่ 20 เพื่อให้บริการคำปรึกษา แนะนำการสร้างสระว่ายน้ำนวัตกรรม และคุณภาพระดับโลกอย่างครบวงจรกับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง เป็นไปตามแผนนโยบายการขยายสาขาของบริษัทฯ ที่ตั้งเป้าขยาย 3-4 สาขาทั่วประเทศไทยภายในปีนี้